Stamtræbeviser.
F
or at gøre etableringen af Tusindårshaverne til et folkeligt anliggende skal enkeltpersoner, familier eller firmaer kunne købe et såkaldt Stamtræbevis. Stamtræbeviset er et dokument, som viser, hvem der har sponsoreret et bestemt træ. På dokumentet vil der, på et kort præcist være indtegnet, hvilket træ i hvilken Tusindårshave beviset angår.

Stamtræbeviset kan naturligvis gå i arv fra generation til generation.

Desuden vil der på centralt sted blive opbevaret en Tusindårsbog med en fortegnelse over alle ihændehaverne af stamtræbeviser. Denne fortegnelse ajourføres jævnligt, og kan publiceres med passende mellemrum.

Et Stamtræbevis koster kr. 1000 og kan erhverves ved henvendelse til TUSINDÅRSHAVERNE

En familie mødes omkring Skovfoged egen i Klampenborg